Herinnering Algemene Ledenvergadering as donderdag 3 november 1-11-2016

Beste leden, ereleden, leden van verdienste, ouders van leden, trainers, coaches en vrijwilligers.

Graag herinneren wij u nog even aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) op donderdag 3 november 2016.

Vanaf 19:45 zijn jullie van harte welkom in het clubhuis, de algemene ledenvergadering begint om 20:00 uur.

Bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering presenteert het bestuur de resultaten van de vereniging en nieuwe plannen. Ook legt het bestuur verantwoording af over het financieel beheer en wordt het bestuur ter zake gedechargeerd na controle door de kascommissie.
Naast deze jaarlijkse presentaties wordt er deze ALV ook een statutenwijziging voorgesteld waarvoor een grote vertegenwoordiging van de club nodig is.

Daarnaast zal deze ALV ook in het teken staan van de wisseling van het voorzitterschap van onze club.

Wij hopen als bestuur uiteraard op een grote opkomst, dus zet de datum op de kalender en de agenda en we zien u graag 3 november in ons clubhuis.

Met sportieve groet,
Bestuur MHCU
Nieuwscategorie : Uitnodiging

Bijlage
 
 

Alle nieuwsberichten

Zoeken in nieuws

Agenda

Er zijn nog geen agendapunten

Facebook