ALV: voorzitter Alex van Leeuwen kondigt vertrek aan 2-6-2018

Gisteravond werd de algemene ledenvergadering gehouden in het clubhuis van MHCU. De highlights van de vergadering waren:

Jort Gaartman in het zonnetje gezet
Jort was vorig jaar tijdens de ALV reeds uitgeroepen tot Lid van verdienste van MHCU. Gisteravond vond het formele moment plaats om hem daar persoonlijk voor te huldigen.

Begroting en contributieverhoging
De begroting 2018/2019 en de contributieverhoging van 4% werden door de vergadering goedgekeurd.

Invoering AVG
De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft ook voor sportverenigingen gevolgen. Het omgaan met persoonsgegevens is nu nauwkeuriger omschreven in deze nieuwe wetgeving. Het nieuwe privacy-statement dat daarvoor is opgesteld, werd goedgekeurd en zal op de website geplaatst worden.

Status bouwproject
De verbouwing van de nieuwe kleedkamers en het clubhuis is uitgesteld tot begin 2019. Reden hiervan is dat er een nieuwe subsidieregeling aankomt (in januari 2019) die voor de club financieel gezien heel gunstig kan uitpakken bij dit bouwproject.

Ledenwerving
Ed van Zijtveld presenteerde een overzicht van alle ledenwervingsactiviteiten van afgelopen maanden. Tot nu toe zijn er 70 nieuwe aanmeldingen binnengekomen, waarbij opvallend ook een aanzienlijk deel B- en D-jeugd.

Vertrek voorzitter
Aan het einde van de ALV gaf voorzitter Alex van Leeuwen aan te gaan stoppen als voorzitter van MHCU. De drukke werkzaamheden voor zijn werkgever zijn voor hem niet meer te combineren met het voorzitterschap. Er zal een nieuwe voorzitter gezocht gaan worden door het bestuur, Alex zal tot uiterlijk de volgende ALV (najaar 2018) zijn taken als voorzitter nog invullen.Nieuwscategorie : Algemeen

 
 

Alle nieuwsberichten

Zoeken in nieuws

Facebook