Algemene Ledenvergadering 4 juli 2019 5-7-2019

Donderdagavond 4 juli 2019 vond de ALV plaats in ons clubhuis. In dit verslag een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen.

Verbouwing
Bestuurslid Arjette Arkesteijn geeft uitleg over de verbouwing van de nieuwe verkleedruimtes en de onderhoudsplannen voor het clubhuis. De gestelde financiële doelen zijn nog steeds haalbaar en vallen binnen de begroting. Wel zal er een beroep gedaan worden op leden/ouders om te helpen in de eindfase van de verbouwing. De nieuwe kleedruimtes zullen gereed zijn voor de start van het nieuwe hockeyseizoen.
Na de vergadering verzorgt Jaco Goedkoop een rondleiding door het nieuwe gebouw.

Financiën
Penningmeester Ronald van Dijck licht de financiële situatie toe. De vaste kosten stijgen als gevolg van de aflossing lening nieuwe gebouw en het uitbreiden van het aantal trainers. MHCU zal op andere manieren de inkomsten moeten verhogen. Er is onder meer gekozen voor een lichte contributieverhoging en daarnaast zullen er meer activiteiten georganiseerd gaan worden die inkomsten genereren. Ook zal getracht worden de sponsorinkomsten te verhogen.
De contributieverhoging (5%) wordt in stemming gebracht en unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden.

Lid van verdienste
Namens Dames 1 brengt Gwen van Heijst het agendapunt in met het verzoek om Rutger Ratelband te benoemen als Lid van verdienste van MHCU. Rutger is al jaren een bindende factor binnen ons Dames 1-team. Vanaf de B-junioren is hij al betrokken bij de speelsters van Dames 1. Tijdens trainingen en wedstrijden is hij aanwezig als supporter, klankbord, luisterend oor en motiverende kracht.
Na de onderbouwing van Gwen wordt de voordracht van Rutger in stemming gebracht. Alle aanwezigen stemmen unaniem in met deze voordracht waardoor MHCU een Lid van verdienste rijker is!


Nieuwscategorie : Bestuur

 
 

Alle nieuwsberichten

Zoeken in nieuws

Agenda

Er zijn nog geen agendapunten

Facebook