Preventie- en integriteitsbeleid

We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten en waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Doelen t.a.v. de preventie van grensoverschrijdend gedrag

  • We willen dat iedereen weet wat onze visie is voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag en dat iedereen de visie onderschrijft.
  • We willen dat alle leden en vrijwilligers op de hoogte zijn van ons beleid ter preventie van grensoverschrijdend gedrag.
  • Leden vallen automatisch onder het tuchtrecht.


Wat verstaan wij onder
grensoverschrijdend gedrag
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij pesten, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie. Vele sporters maken weleens een situatie mee waarin dergelijk gedrag getoond wordt. "Een bestuurslid of trainer heeft ontzettend veel invloed in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Vaak gaan er veel stappen vooraf aan ongewenst gedrag: die kun je leren herkennen. Belangrijk daarbij is vooral om goed te observeren, uit te spreken wat je ziet en niet te snel (verkeerde) aannames te doen.”


Het bestuur van MHCU heeft beleid vastgesteld op het gebied van:

  • Omgangsregels binnen de vereniging
  • Gedragsregels trainers/ coaches/ begeleiders
  • Aannamebeleid vrijwilligers
  • Meldpunt via onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Door duidelijk kenbaar te maken waar wij als vereniging voor staan hanteert MHCU een Preventie- en Integriteitsbeleid.

Bestuur Mixed Hockey Club Uitgeest

Agenda

Er zijn nog geen agendapunten

Facebook