Trainingsschema

Dit schema loopt van 1-3-2021 t/m 21-3-2021
Maandag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:30 - 17:30 Meisjes D1 Annabel Otten
Juliëtte Beentjes
WA1 - AB
16:30 - 17:30 Meisjes D2 Maud Oudegeest
Milou van der Werff
WA1 - CD
16:30 - 17:30 Meisjes D3 Pien van Aarle
Kayleigh Vermaas
ZA2 - AB
16:30 - 17:30 Meisjes D4 Denise Haak ZA2 - CD
17:30 - 18:30 Meisjes B3 Kayleigh Vermaas
Denise Haak
ZA2 - CD
17:30 - 18:30 Meisjes C1 Denise Tiemeijer WA1 - AB
17:30 - 18:30 Meisjes C2 Laura Duijn WA1 - CD
17:30 - 18:30 Meisjes C3 Luna Regeling
Juliëtte Beentjes
ZA2 - AB
18:30 - 19:30 Jong dames 1 Pim Horeman WA1 - CD
18:30 - 19:30 Meisjes B2 Denise Tiemeijer WA1 - AB
19:30 - 20:30 Jong dames 2 Pim Horeman WA1 - CD
19:30 - 20:30 Meisjes A2 Denise Tiemeijer WA1 - AB
Dinsdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:00 - 18:15 Jongens C1 Daan Loose
Laurens Dupon
WA1 - CD
17:00 - 18:15 Meisjes B1 Sebastian Machiel Veenstra WA1 - AB
18:15 - 19:30 Jongens A1 Sebastian Machiel Veenstra WA1 - AB
19:30 - 20:30 Dames 1 Saskia Grimmelikhuyse WA1
Woensdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:30 - 17:30 Chico's ZA2 - A
16:30 - 17:30 Jongens 8E1 Kaj Nordemann
Max Gelderman
ZA2 - D
16:30 - 17:30 Meiden 3F1 Bo Krom
Britt Spierings
WA1 - C
16:30 - 17:30 Meiden 3F2 Sholan Glandorf
Tessa Arkesteijn
WA1 - D
16:30 - 17:30 Meiden 6E1 Anna Rentenaar WA1 - A
16:30 - 17:30 Meiden 6E2 Eabha Leuwerink
Hannah Sutterland
WA1 - B
16:30 - 17:30 Meiden 8E1 Estelle Nguyen Thanh
Liselotte Mouissie
ZA2 - C
16:30 - 17:30 Meiden 8E2 Anne Duin
Tara Hulan
ZA2 - B
16:30 - 17:30 Proefleden Elina Muijskens
Pien van Aarle
ZA2 - A
17:30 - 18:00 Keepers Jongste Jeugd Justin Koelman ZA2 - CD
17:30 - 18:30 Meisjes D1 Anna Rentenaar
Annabel Otten
WA1 - AB
17:30 - 18:30 Meisjes D3 Elina Muijskens
Pien van Aarle
WA1 - CD
17:30 - 18:30 Meisjes D4 Liselotte Mouissie ZA2 - AB
18:00 - 18:30 Keepers Meisjes D Justin Koelman ZA2 - CD
18:30 - 19:30 Jongens B1 Mark Wagter WA1 - AB
18:30 - 19:00 Keepers Meisjes C Justin Koelman ZA2 - CD
18:30 - 19:30 Meisjes A1 ZA2 - AB Om de twee weken op zand
18:30 - 19:30 Meisjes A3 Maaike Smit WA1 - CD Om de twee weken op zand
19:00 - 19:30 Keepers jongens ABC Justin Koelman ZA2 - CD
19:30 - 20:30 Jong dames 2 WA1 - AB
19:30 - 20:00 Keepers Meisjes AB Justin Koelman ZA2 - CD
Donderdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:30 - 17:30 Meisjes D2 Maud Oudegeest
Milou van der Werff
WA1 - CD
17:00 - 18:00 Meisjes B1 Sebastian Machiel Veenstra WA1 - AB
17:30 - 18:30 Meisjes C3 Kayleigh Vermaas
Lise Nak
WA1 - CD
18:00 - 19:15 Meisjes A2 Sebastian Machiel Veenstra WA1 - AB
18:30 - 19:30 Meisjes B3 Kayleigh Vermaas
Lise Nak
WA1 - CD
19:15 - 20:30 Meisjes B2 Suzanne Kloes WA1 - AB
19:30 - 20:30 Jong dames 1 Pim Horeman WA1 - CD
Vrijdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:30 - 17:30 Jongens 8E1 Kaj Nordemann
Max Gelderman
WA1 - A
16:30 - 17:30 Meiden 3F1 Bo Krom
Britt Spierings
ZA2 - A
16:30 - 17:30 Meiden 3F2 Sholan Glandorf
Tessa Arkesteijn
ZA2 - B
16:30 - 17:30 Meiden 6E1 Denice Ebeltjes
Tijne Kieft
ZA2 - C
16:30 - 17:30 Meiden 6E2 Eabha Leuwerink
Hannah Sutterland
WA1 - D
16:30 - 17:30 Meiden 8E1 Estelle Nguyen Thanh
Anna Rentenaar
WA1 - B
16:30 - 17:30 Meiden 8E2 Anne Duin
Tara Hulan
WA1 - C
17:30 - 18:45 Jongens B1 Mark Wagter ZA2 - AB
17:30 - 18:45 Jongens C1 Daan Loose
Laurens Dupon
ZA2 - CD
17:30 - 18:45 Meisjes C1 Denise Tiemeijer
Sholan Glandorf
WA1 - AB
17:30 - 18:30 Meisjes C2 Laura Duijn WA1 - CD
18:30 - 19:30 Meisjes A1 Laura Duijn WA1 - CD
18:45 - 20:00 Jongens A1 Mark Wagter WA1 - AB
19:30 - 20:30 Dames 1 Saskia Grimmelikhuyse WA1 - CD
19:30 - 20:30 Meisjes A3 Laura Duijn ZA2 - AB

Agenda

Er zijn nog geen agendapunten

Facebook