Omgangsregels

Normen en waarden zijn bij de beoefening van het hockey zijn heel belangrijk. MHCU werkt actief aan de bewustwording hiervan bij spelers, begeleiders, trainers, supporters en ouders/verzorgers. Onze vereniging moet een ontmoetingsplaats zijn waar sporters met plezier en enthousiasme kunnen spelen.

Iedereen is welkom bij onze vereniging. Wel vinden wij het belangrijk dat je daarbij iedereen in zijn waarde laat en respecteert, zodat een ieder zich prettig en veilig voelt. Om dit te waarborgen heeft het bestuur een omgangsregels vastgesteld met de verwachting dat iedereen die onze vereniging bezoekt zich daar dan ook aan houdt.

Dus naast onze leden gelden deze omgangsregels ook voor andere teams, trainers, begeleiders, supporters, ouders/verzorgers en bezoekers.

Hockey is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen hockey en zonder tegenstander geen hockey.

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen in onze ogen minder sportief zijn.
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een andere keuze maakt.
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Hockey is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 • Door hockey leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 • Hockey geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.


Hoe ga ik met de ander om?

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
 • Ik doe niet aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene opmerkingen over anderen.
 • Ik vecht niet, gebruik geen geweld, bedreig niemand en neem geen wapens mee.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Alle hier niet genoemde zaken die anderen kunnen kwetsen zijn natuurlijk ook niet toelaatbaar binnen onze vereniging.


Door duidelijk kenbaar te maken waar wij als vereniging voor staan hanteert MHCU een Preventie- en Integriteitsbeleid.


Bestuur Mixed Hockey Club Uitgeest

Agenda

Er zijn nog geen agendapunten

Facebook