Vertrouwenscontactpersoon

Introductie vertrouwenscontactpersoon (vcp) binnen MHCU

Even voorstellen,

Het veilige karakter van de vereniging heb ik altijd als vanzelfsprekend ervaren. Het is het bestuur van MHCU er aan gelegen dat dit ook zo blijft. Daarom heeft zij ervoor gekozen om een aantal maatregelen te nemen om dit te bewerkstelligen. Een van die maatregelen is het opstellen van omgangsvormen, het maken van vrijwilligersbeleid en het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?
Een vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon zal ervoor zorgen dat indien nodig, er wordt doorverwezen naar de juiste hulpverlener. Daarnaast adviseert de vertrouwenscontactpersoon het bestuur over de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om de kans op misbruik zoveel mogelijk te verkleinen.

Met ingang van dit seizoen ben ik, Tamara Valies, de vertrouwenscontactpersoon binnen MHCU. Ik ben sinds 2005 verbonden aan MHCU doordat mijn twee zoontjes lid zijn. Mijn kinderen hockeyen hier met veel plezier en ook als ouder ervaar ik de club als gemoedelijk, overzichtelijk en veilig. Graag lever ik een bijdrage aan het behouden van een veilige sportomgeving voor onze kinderen en alle andere betrokkenen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als personeelsadviseur bij een grote zorginstelling, waardoor ik ruime ervaring heb in het adequaat voeren van vertrouwelijke gesprekken. De rol van vertrouwenscontactpersoon wil ik daarom graag op mij nemen. Ik doe dan ook een beroep op een ieder die met ongewenst gedrag te maken krijgt om toch vooral contact met mij op te nemen.

Mijn contactgegevens zijn:
Tamara Valies
Telefoonnummer: 06-21702910

Agenda

Er zijn nog geen agendapunten

Facebook