Bestuursbesluiten

Bestuursbesluiten

Dinsdag 13 september 2016 - Bestuursvergadering -  Uitgifte bonnetjes voor coaches bij wedstrijden

Vanaf  heden worden er geen bonnetjes meer verstrekt aan coaches bij de wedstrijden.


Dinsdag 7 Januari 2014 - Bestuursvergadering -  Alcoholbeleid

Vanaf heden mag op speelzaterdagen na 16.00 uur alcohol geschonken worden aan personen van 18 jaar en ouder, zoals dit is beschreven in de wet horeca.


Maandag 16 juni 2014 - Bestuursvergadering - doorbelasten boetes
Met ingang van het seizoen 2014-2015 zal MHCU de door de KNHB opgelegde boetes aan leden, vrijwilligers of teams van MHCU aan de betreffende personen of teams doorbelasten.
 
Het bestuur kan in voorkomende gevallen besluiten de boete niet door te belasten indien zij van mening is dat de boete niet volledig verwijtbaar is aan de betreffende persoon of het team.
 
 


Facebook