MHCU kiest voor een rookvrij sportcomplex! 28-2-2019

Beste leden, vrijwilligers en ouders,

Vorige maand vroegen wij jullie mening over een rookvrije aanpak bij MHCU. Maar liefst 230 personen hebben de enquête ingevuld, een geweldige respons! Bedankt voor jullie betrokkenheid.

Een overgrote meerderheid (95%) sprak zich uit voor een rookvrij sportcomplex. Hiervan wil 76% een geheel rookvrij MHCU, op alle tijden. Een rookplek uit het zicht genoot de voorkeur van 18%.

Hoe nu verder?
Het bestuur voelt zich door deze uitkomst gesteund en heeft besloten om vanaf zaterdag 2 maart aanstaande het gehele MHCU-terrein rookvrij te verklaren met een rookplek buiten het terrein en zicht van onze jeugd.

Na bestuurlijk overleg en overleg met de gemeente Uitgeest is besloten om naast de doorgang naar de nieuwe parkeerplaats een rookplek te creëren (buiten de hekken van het sportcomplex). We realiseren ons terdege dat dit voor de kleine groep rokers vervelend kan zijn, maar verwachten dat ze zich in het genomen besluit kunnen vinden.

Daarnaast heeft het bestuur in de eerdere communicatie aangegeven te streven naar zelfregulatie. Door middel van borden, posters en spandoeken willen we alle bezoekers van ons terrein erop wijzen dat MHCU een volledig rookvrij sportcomplex heeft. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen hier gevolg aan zal geven.

Namens het gehele bestuur en ondersteunende werkgroep wil ik iedereen nogmaals bedanken voor de gegeven reacties en voor jullie toekomstige medewerking aan een rookvrij MHCU.


Jeugdleden, voorzitter Ed van Zijtveld en initiatiefneemster Inge Jonk poseren bij één van de spandoeken.


 

Nieuwscategorie : Informatie

 
 

Alle nieuwsberichten

Zoeken in nieuws

Agenda

Er zijn nog geen agendapunten

Facebook