Inloggen LISATeam


Contact

Mixed Hockey Club Uitgeest
Adres
MHC Uitgeest
Niesvenstraat 16
1911 VA Uitgeest
(geen post)

Postadres :
Postbus 148
1910 AC Uitgeest

0251-314127

Hockey.nl

Nieuwsbericht
ALGEMEEN

2-6-2018
ALV: voorzitter Alex van Leeuwen kondigt vertrek aan

Gisteravond werd de algemene ledenvergadering gehouden in het clubhuis van MHCU. De highlights van de vergadering waren:

Jort Gaartman in het zonnetje gezet
Jort was vorig jaar tijdens de ALV reeds uitgeroepen tot Lid van verdienste van MHCU. Gisteravond vond het formele moment plaats om hem daar persoonlijk voor te huldigen.

Begroting en contributieverhoging
De begroting 2018/2019 en de contributieverhoging van 4% werden door de vergadering goedgekeurd.

Invoering AVG
De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft ook voor sportverenigingen gevolgen. Het omgaan met persoonsgegevens is nu nauwkeuriger omschreven in deze nieuwe wetgeving. Het nieuwe privacy-statement dat daarvoor is opgesteld, werd goedgekeurd en zal op de website geplaatst worden.

Status bouwproject
De verbouwing van de nieuwe kleedkamers en het clubhuis is uitgesteld tot begin 2019. Reden hiervan is dat er een nieuwe subsidieregeling aankomt (in januari 2019) die voor de club financieel gezien heel gunstig kan uitpakken bij dit bouwproject.

Ledenwerving
Ed van Zijtveld presenteerde een overzicht van alle ledenwervingsactiviteiten van afgelopen maanden. Tot nu toe zijn er 70 nieuwe aanmeldingen binnengekomen, waarbij opvallend ook een aanzienlijk deel B- en D-jeugd.

Vertrek voorzitter
Aan het einde van de ALV gaf voorzitter Alex van Leeuwen aan te gaan stoppen als voorzitter van MHCU. De drukke werkzaamheden voor zijn werkgever zijn voor hem niet meer te combineren met het voorzitterschap. Er zal een nieuwe voorzitter gezocht gaan worden door het bestuur, Alex zal tot uiterlijk de volgende ALV (najaar 2018) zijn taken als voorzitter nog invullen.


2-6-2018
Alex van Leeuwen treedt af als voorzitter

Beste MHCU-ers,


In november 2016 heb ik de voorzittershamer overgenomen van Jaap Bos. Sindsdien zijn er vele activiteiten geweest, zoals de aanbouw van het 2e veld, de nieuwe accommodatie beheerder, het 40-jarig lustrum, de herinrichting van de Technische Commissie (TC), de leuke EK clubtribune-actie, de voorbereidingen op de aankoop van het gebouw IJmond groen, de opbouw van een facilitaire commissie, de actieve ledenwerving, de AVG en de voorbereidingen op een nieuwe website.


Gisteren tijdens de ALV heb ik met tegenzin moeten melden dat ik niet langer de rol van voorzitter kan invullen, door de veranderingen in mijn dagelijks werk kan ik de taken als voorzitter niet langer combineren. Omdat ik niet wil dat de vereniging de dupe wordt van mijn tijdsgebrek, heb ik besloten af te treden. In de volgende ALV (medio oktober/november) zal een nieuwe voorzitter worden benoemd. 

Ik wil iedereen die mogelijk interesse heeft in deze vacante functie vragen contact op te nemen ([email protected]) of mij langs het veld aan te spreken langs het veld .


MHCU is én blijft 'mijn vereniging’, ik blijf dan ook betrokken bij de arbitrage-opleidingen en de begeleiding van nieuwe scheidsrechters.


Met vriendelijke groet,

Alex van Leeuwen

Voorzitter MHC Uitgeest

[email protected]